Chiharu Shiota
Chiharu Shiota

Japan Pavillon La Biennale di Venezia 2015

La Biennale di Venezia 2015

Lanvin
Lanvin

Casa Dei Tre Oci 2015

Chiharu Shiota
Chiharu Shiota

Japan Pavillon La Biennale di Venezia 2015

1/10